Hạng mục thi công: Cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp